Nie ma Go tu…

Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom…
Łk 24,46-47

Bóg wskrzesił swego Sługę, aby błogosławił każdemu z nas
w odwracaniu się od grzechów (por.Dz 3,26).
W nadzwyczajnych okolicznościach tegorocznych świąt
tym bardziej zwróćmy swoje serca do Zbawcy,
który jest niepodważalną gwarancją ostatecznego zwycięstwa
dobra nad złem, życia nad śmiercią
I oddajmy Mu cześć.
ALLELUJA!

W imieniu ProMisji
PRZYMIERZE KATOLIKÓW NA RZECZ EWANGELIZACJI I MISJI
Stanisława Iżyk-Dekowska, Alina Ciechanowska