Aktualności wspólnotowe

Nadchodzące wydarzenia

Z życia wspólnoty

BOJAŹŃ BOŻA A STRACH

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania wykazały, że poziom zdenerwowania i lęku w naszym społeczeństwie jest wysoki. Boimy się, że niektórzy ludzie nie zastosują się do zaleceń i wirus będzie rozprzestrzeniał się zbyt szybko (75%). Obawiamy się przepełnienia szpitali i niewydolności systemu ochrony zdrowia (73%). Lękamy się zachorowania naszych bliskich (72%),...

Czytaj więcej

Nie ma Go tu…

Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom… Łk 24,46-47 Bóg wskrzesił swego Sługę, aby błogosławił każdemu z nas w odwracaniu się od grzechów (por.Dz 3,26). W nadzwyczajnych okolicznościach tegorocznych świąt tym bardziej zwróćmy swoje serca do...

Czytaj więcej

Pascha 2020

„W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tego miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana”. (III Mojż. 23, 5) Fundacja Polania jak co roku zaprasza na celebrację Paschy. Tym razem w mniej tradycyjny sposób – on line. Po celebracji usłyszymy słowo od rabina mesjańskiego z Jerozolimy – przygotowane specjalnie na uroczystość. „Posłuszni słowom...

Czytaj więcej