Aktualności wspólnotowe

Nadchodzące wydarzenia

Z życia wspólnoty

Spotkanie z misjonarzem

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z misjonarzem podróżującym po krajach Bliskiego Wschodu – Radosławem Siewniakiem. Odbędzie się ono w sali widowiskowej parafii MB Królowej Aniołów o godz. 10:00. Radek przedstawi aktualną sytuację chrześcijaństwa w Iraku i szerzej na Bliskim Wschodzie dzieląc się swoimi doświadczeniem spotkania zarówno z chrześcijanami jak i muzułmanami....

Czytaj więcej

Czuwanie noworoczne

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie (Łk 21,36) Jeśli Jezus sugeruje nam zachowanie czujności i modlitwę w każdym czasie, to tym ważniejsze powinno to być w momentach odliczających poszczególne okresy czasu. Odcinek czasu opisany jako rok 2019 odszedł już w przeszłość, w jego miejsce rozpoczął się rok 2020. Podtrzymując...

Czytaj więcej

Spotkanie Chanukowe

Z udziałem Jeffa Friedmana odbyło się po raz kolejny w Toruniu i Warszawie Spotkanie Chanukowe. Jeff jest założycielem mesjanistycznej kongregacji żydowskiej w Filadelfii i misjonarzem dla społeczności żydowskiej na całym świecie. Naucza on także wielu kościołach o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa. Na kanwie dziejów Izraela przybliżył on historię święta oczyszczenia świątyni...

Czytaj więcej