Zgoda na działalność misyjną w Dzuunmod

Po pięcioletnich staraniach rada miasta Dzuunmod w grudniu 2015 r. wydała zezwolenie na działalność misyjną w tym mieście. Wcześniejsza zgoda obejmowała tylko działalność charytatywną, co praktycznie uniemożliwiało głoszenie Ewangelii mieszkańcom Dzuunmod i budowanie wspólnoty kościelnej.

Wytrwałość O. Kima, a później Justyny, która odbyła wiele spotkań z urzędnikami, mieszkańcami dzielnicy, przedstawicielami dwudziestu siedmiu gmin, których akceptacja była również wymagana oraz wytrwała modlitwa, przyniosły wreszcie oczekiwany rezultat. Dotychczasowe Centrum Socjalne można przekształcać w ośrodek misyjny i budować wspólnotę wierzących.