Stowarzyszenie

Sieć wspólnot, które wyłoniły się z macierzystej wspólnoty DOM ZWYCIĘSTWA w Toruniu jest reprezentowana pod względem formalno-prawnym przez:

Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji – PROMISJA

Stowarzyszenie erygowane dnia 21 maja 2003 roku przez bpa Andrzeja Suskiego, bpa toruńskiego.

Dyrektorem Stowarzyszenia jest Stanisława Iżyk-Dekowska.
Asystentem Kościelnym jest ks. Zdzisław Syldatk.

Stowarzyszenie ProMisja

Zarejestrowane 17 listopada 2014 roku w KRS pod numerem 0000531831, z siedzibą w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 7/9.

Prezesem Stowarzyszenia ProMisja jest Stanisława Iżyk-Dekowska.
W skład Zarządu wchodzą:
Alina Ciechanowska,
Dariusz Gejda,
Ewa Motofa,
Marcin Iżyk,
Rafał Solski,
Piotr Jabłoński.