Spotkanie Chanukowe

Z udziałem Jeffa Friedmana odbyło się po raz kolejny w Toruniu i Warszawie Spotkanie Chanukowe. Jeff jest założycielem mesjanistycznej kongregacji żydowskiej w Filadelfii i misjonarzem dla społeczności żydowskiej na całym świecie. Naucza on także wielu kościołach o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa. Na kanwie dziejów Izraela przybliżył on historię święta oczyszczenia świątyni Jerozolimskiej po tym jak została zbezczeszczona przez Antiocha IV Epifanesa opisaną w 2 Księdze Machabejskiej. W swoim wystąpieniu wyjaśnił głęboką symbolikę i obrzędy związane z tym świętem. Mówcy towarzyszyła muzyka żydowska w wykonaniu zespołu Jarmuła Band.