Krwawy księżyc – warto przeczytać

Krwawy księżyc – książka o zaskakującym, ale i proroczym
tytule, sugerującym schyłek obecnego wieku – dokumentuje
niestandardowy zryw modlitewny, który rozprzestrzenił się
w zadziwiającym tempie i w rezultacie spowodował radykalne
oddanie sprawie Ewangelii. Historia tu opowiedziana otwiera
oczy na Boże działanie w dzisiejszym świecie i budzi w czytelniku
pragnienie takiej samej żarliwości.
Stanisława Iżyk-Dekowska – Przymierze Katolików na rzecz
Ewangelizacji i Misji – ProMisja, Warszawa