Czuwanie noworoczne

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie (Łk 21,36)

Jeśli Jezus sugeruje nam zachowanie czujności i modlitwę w każdym czasie, to tym ważniejsze powinno to być w momentach odliczających poszczególne okresy czasu. Odcinek czasu opisany jako rok 2019 odszedł już w przeszłość, w jego miejsce rozpoczął się rok 2020.

Podtrzymując wieloletnią tradycję spotkaliśmy się na przełomie roku, aby uchwycić Bożą perspektywę na ten nowy, znany tylko Bogu czas. Noworoczne czuwanie odbyło się 31. grudnia 2019 r. w Turnie.