Wieści z Mongolii

20 października 2021 w katedrze w Ułan Bator odbyły się (odkładane kilkakrotnie z powodu niesprzyjających okoliczności) święcenia prezbiteratu Sanjaajava Petera (drugiego w historii księdza – Mongoła). Konsekracji dokonał – specjalnie na tę uroczystość przybyły z Korei Południoweji, nuncjusz papieski, Alfred Xuereb – wraz z biskupem mongolskim, Giorgio Marengo. Dziękujemy Bogu za Neoprezbitera, który będzie służył swoim rodakom.

W trudnym czasie lockdown’u sytuacja materialna Mongołów bardzo się pogorszyła, wiele osób utraciło pracę, źródło utrzymania. Kościół misyjny spieszył z pomocą rodzinom będącym w trudnym położeniu…

Nasza misjonarka nie ustaje w wysiłkach, aby nawet w uciążliwych warunkach głosić ludziom ewangelię. W małych grupach trwają kursy Alpha.