Święcenia diakonatu Sanja

Poznaliśmy Sanja (czyt. Sancza) na samym początku naszej pracy misyjnej na Khan Ullu w 2002 roku. Był wtedy małym osieroconym chłopcem przygarniętym przez powstający tam kościół i od początku przejawiał wielkie oddanie Chrystusowi.

14 grudnia w Korei Płd. odbyły się święcenia diakonatu Sanja. Musiał On pokonać wiele trudności, żeby dotrzeć to momentu tych święceń. Modlimy się, aby za rok był już prezbiterem. Drugim z narodu mongolskiego.