W Jego Imieniu

narody nadzieję pokładać będą

Mt 12,21

KIM JESTEŚMY

ProMisja

Jesteśmy braterską wspólnotą osób oddanych Jezusowi Chrystusowi i Jego Misji. Utożsamiamy się z Bożym pragnieniem, aby Dobra Nowina o nowym życiu w Jezusie dotarła do każdego, kto żyje w naszym otoczeniu, a także do tych, do których Bóg nas posyła. Chcemy stworzyć środowisko, w którym wszyscy, niezależnie od wieku i stanu, połączeni relacjami przyjaźni, mogliby wzrastać duchowo i żyć mocą wiary zgodnie z Bożym planem dla każdego z nas. Gromadzimy się jako wspólnota w różnych lokalizacjach.

SPOTKANIA

NASZE WSPÓLNOTY

ZA GRANICĄ

MISJE

Bóg „pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). On również obiecuje, że Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i Ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go (Rz 15, 20). Jest oczywiste, że ta Obietnica Boża nie została jeszcze całkowicie wypełniona. To na uczniach Jezusa, a więc na nas, ciąży odpowiedzialność za przyniesienie ewangelii ludom, do których ona jeszcze nie dotarła.