Wieczór Paschalny 2017

I spożyli Paschę Izraelici (…) oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana,
Boga Izraela. (Ezd 6, 21)
Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. (J 11, 55)

Zapraszamy na kolację sederową organizowaną przez chrześcijan w Warszawie oraz w Toruniu. W Warszawie uroczystość odbędzie się 31.03.2017 (piątek) w siedzibie Kościoła Ewangelicznego Zgromadzenia Bożego przy ul. Wojnickiej 2 (II piętro). W Toruniu natomiast 01.04.2017 w siedzibie Stowarzyszenia ProMisja przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9.  Przewodniczyć i wprowadzać w charakter święta Paschy będzie mesjański lider dr Michael Shiffman z Cape Coral na Florydzie, USA. Wieczór paschalny (hebr. Pesach) jest organizowany według ściśle określonego porządku od 3500 lat. Porządek to po hebrajsku Seder, dlatego też święto to często nazywa się wieczorem sederowym.

Kolacja sederowa jest spożywana przez Żydów co rok na pamiątkę wyprowadzenia narodu Izraela z niewoli egipskiej. Jest to ten sam uroczysty posiłek, który spożywał Jezus z uczniami w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wieczór sederowy jest centralnym wydarzeniem tak dla judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Jest to święto pełne radości, śpiewu i tańca – radości z wyzwolenia i ze Zmartwychwstania, w którym udział ma każdy wyznawca Jezusa Chrystusa! Ten radosny charakter Paschy chcemy przypomnieć w czasie sederu.

Dr Michael Shiffman jest Żydem mesjańskim, który – tak jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie 2000 lat temu – zachowuje tradycje judaizmu wierząc jednocześnie w Jezusa jako Mesjasza. Michael urodził się w Nowym Jorku, w tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu w Arizonie, Trinity Evangelical Divinity School oraz Ashland Theological Seminary. Przez 12 lat studiował Talmud, prawo żydowskie i filozofię chasydzką.

Michael jest prezesem Chevra USA, organizacji humanitarnej świadczącej pomoc żywnościową osobom w podeszłym wieku, Żydom, zwłaszcza ocaleńcom z Holocaustu, w krajach byłego ZSRR i w Izraelu. Organizacja ta zapewnia również mentoring liderom mesjańskim w Europie Wschodniej. Michael przewodniczył trzem kongregacjom Żydów Mesjańskich: w Arizonie, Ohio i Nowym Jorku. Jest autorem dwóch książek i licznych artykułów, jak również profesorem i wykładowcą w kilku szkołach teologicznych, m.in. w Seminarium Teologicznym w St. Petersburgu.

W trakcie spotkania Michael wyjaśni symbolikę sederu jako celebracji żydowskiego święta Paschy, jej znaczenie dla chrześcijan i związek z chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Zespół Jarmuła Band z Krakowa poprowadzi nas w śpiewie żydowskich pieśni sederowych. Będziemy też mogli skosztować tradycyjnych potraw. Spotkanie ma charakter międzywyznaniowy i rodzinny.