INTENCJE MODLITEWNE – STYCZEŃ 2017

  • módlmy się za biskupa Wenceslao, aby napełniony Duchem Świętym mądrze prowadził Kościół mongolski,
  • módlmy się o większą otwartość na Słowo Boże wśród Mongołów,
  • módlmy się za naszych misjonarzy o rozeznanie o odwagę w głoszeniu Ewangelii.