Życie według Ducha

Życie według Ducha

Są dwa sposoby życia – ale tylko jeden z nich kończy się ŻYCIEM.

Życie według ciała zmierza do zagłady: „…jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć” (Rz 8,13).

 „jest zaś rzeczą wiadomą jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść,niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, ci którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.” (Ga 5,19-21)

(więcej…)

Flp 2, 16

Flp 2, 16

Trzymajcie się mocno słowa życia… (Flp 2, 16)

Nie swoich myśli, nie swoich pragnień, nie swoich osiągnięć, nie swoich zdobyczy.
Nie cudzych idei, nie modnych trendów, nie wpływowych przyjaciół.
Trzymajcie się Słowa Życia.

Panie, Ty masz słowa życia wiecznego.
(J 6,68)