Rekolekcje 2019

Rekolekcje 2019

REKOLEKCJE GRÓDEK 2019

To zupełnie szczególny czas, którego nie może zabraknąć w twoim kalendarzu.
Czas poświęcony nie tyle sprawom umykającym nam w codzienności,
ale Osobie, która warta jest specjalnej uwagi.

Przebywanie w obecności tej Osoby porządkuje nasze życie
i przenosi nas w wymiar, dla którego zostaliśmy stworzeni.

Wszyscy tego potrzebujemy,
więc do zobaczenia!

 

RODZINY: 01 – 09 lipiec
Na ten termin zapraszamy zwłaszcza rodziny z dziećmi, dla których
będą zorganizowane zajęcia w różnych kategoriach wiekowych.

Koszt:
Dorośli: 660,00 zł
Dzieci 3-12: 510,00 zł
Dzieci do lat 3: 65,00 zł

Zarejestruj się

 

MŁODZIEŻ: 10 – 19 lipiec
Na termin drugi zapraszamy przede wszystkim młodzież. Nie tylko tych z was, którzy już
poznaliście smak życia w Chrystusie i mocy Jego Ducha, ale również waszych przyjaciół, którzy być może znają Jezusa tylko „ze słyszenia”.
Dla nich przygotujemy specjalną ścieżkę.

Koszt:
Dorośli: 730,00 zł
Młodzież: 710,00 zł

Zarejestruj się

Wpłata na konto Stowarzyszenia Promisja
09 1020 5011 0000 9102 0277 6615

z dopiskiem: darowizna na działalność statutową, lato 2019

Seder Paschalny 2018 – Warszawa

Seder Paschalny 2018 – Warszawa

Zapraszamy
na seder paschalny z udziałem DR JOHN’A FISCHER I JEGO MAŁŻONKI DR PATRICE PAVKA FISCHER.

Celebracja wieczoru paschalnego odbędzie się
23 marca 2018 roku o godz. 18:00 w Sali widowiskowej kościoła MB Królowej Aniołów na Bemowie.

Celebracji będzie przewodniczył rabin  Synagogi Mesjańskiej na Florydzie – John Fischer. Wieczór paschalny (hebr. Pesach) jest organizowany według ściśle określonego porządku od 3500 lat. Kolacja sederowa jest spożywana przez Żydów na pamiątkę wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej. Jest to ten sam uroczysty posiłek, który spożywał Jezus z uczniami w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wieczór sederowy jest centralnym wydarzeniem tak dla judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Jest to święto pełne radości z wyzwolenia i ze Zmartwychwstania, w którym udział ma każdy wyznawca Jezusa Chrystusa!

REJESTRACJA na www.pesach.pl

Rekolekcje 2018

Rekolekcje 2018

Bracia i Siostry, przed nami kolejne rekolekcje. Niezależnie od tego ile rekolekcji już przeżyliśmy, zaspokajają one naszą potrzebę odnowienia więzi z Bogiem i są wspaniałą możliwością wzmocnienia naszych więzi braterskich.

SPOTKAJMY SIĘ JAK ZWYKLE W GRÓDKU NAD DUNAJCEM
w wybranym przez Was terminie:

03-11 lipca

12-20 lipca 

 BRAK WOLNYCH MIEJSC NA DRUGI TURNUS

Koszt:

Dorośli: 630,00 zł

Dzieci do lat 12: 480,00 zł

Dzieci do lat 3: 65,00 zł

Zaliczka w wysokości 200,00 zł do 30 kwietnia na konto Stowarzyszenia PROMISJA

09 1020 5011 0000 9102 0277 6615

 

Zapisów dokonujemy przez formularz na stronie internetowej – dostępny tutaj.

SPOTKANIE Z KOŚCIOŁEM W KARAGANDZIE

SPOTKANIE Z KOŚCIOŁEM W KARAGANDZIE

W pierwszych dniach marca mieliśmy niecodzienną możliwość spotkania z kościołem w Karagandzie. Na zaproszenie s. Heleny Torkosowej ze Słowacji, która trzy lata temu wyjechała na misje do Kazachstanu przyjechaliśmy do jednej z czterech parafii w Karagandzie, by wraz z Peterem i Adamem z Presova poprowadzić rekolekcje na temat Ducha Świętego i Jego darów. Parafii przewodzi całkiem spory zespół słowacki – Ks. proboszcz Vlado, trzy siostry franciszkanki oraz świeccy wolontariusze z zaprzyjaźnionej z nami wspólnoty Maranatha z Preśova.

Jeszcze przed rozpoczęciem rekolekcji mieliśmy zaszczyt spotkać się z biskupem Adelio i zwiedzić katedrę, w której znajdują się kości błogosławionego ks. Bukowińskiego – heroicznego polskiego kapłana, który odegrał niezwykłą rolę w życiu deportowanych tu Polaków i nie tylko.

Ten historyczny kontekst żyjących w Kazachstanie potomków tysięcy ludzi deportowanych z różnych narodów przybliżyła nam wizyta w Muzeum Stalinizmu. Było to ważne przygotowanie do bezpośredniego zetknięcia się ludźmi, którzy noszą na sobie brzemię tragicznych doświadczeń swojej rodziny. Dla mnie i Damiana to było ogromnie poruszające przeżycie. Polacy bowiem stanowili jedną z najliczniejszych grup narodowościowych, których w barbarzyński sposób pozbawiono wszystkiego, co posiadali, z ojczyzną włącznie i w nieludzkich warunkach przeniesiono do bezkresnych stepów kazachskich. Patrząc na mapę utworzonych w czasach sowieckich obozów ma się wrażenie, że ten kraj został zamieniony w jeden wielki łagier. Obok naszych rodaków niewolniczy los podzielili Ukraińcy, Litwini, Łotysze … Koreańczycy i wiele innych. To wszystko składa się na duchowy klimat, w którym musi dziś funkcjonować wspólnota kościoła. Katoliccy wierzący są mniejszościową grupą wyznaniową, egzystującą obok również mniejszościowych wspólnot prawosławnych i protestanckich. Społeczność islamska natomiast stanowi 50 % kazachskiego społeczeństwa. W Karagandzie został niedawno zbudowany olbrzymi meczet z nowoczesnym wystrojem i multimedialnym wyposażeniem.

Odbudowująca się więc po latach ateistycznego komunizmu społeczność katolicka nie jest liczna, jednak wyraźnie widać przepływające tu Boże życie. Widać jak Bóg wzbudza w ludziach duchowe pragnienia i przez moc swojego Ducha przynosi odrodzenie. Już wcześniej przed naszym przyjazdem w tej parafii prowadzone były rekolekcje ewangelizacyjne i wielu zdecydowało się zaufać Jezusowi. Przyszli oni na nasz weekend oczekując uzdrowienia i Bożej pomocy w uporządkowaniu trudnych obszarów życia, z którymi jeszcze sobie nie radzą. Niesamowite jak szybko Bóg odpowiadał na ich potrzeby. Pierwszego wieczoru modliłam się za kobietę, która cierpiała z powodu zerwanej relacji z córką. Następnego dnia ta sama kobieta wróciła pełna radości, bo właśnie niespodziewanie córka pojawiła się w domu rodziców wraz ze swoją rodziną i spędzili wszyscy ze sobą cudowne chwile. Niektórzy otrzymali uzdrowienie fizyczne, a jeszcze inni uzdrowienie emocjonalne i duchowe, jak kobieta z doświadczeniem dziewięciokrotnej aborcji. Staraliśmy się stworzyć jak najwięcej okazji do posługi modlitewnej równocześnie głosząc Słowo Boże, aby rodziło wiarę w słuchających. Naszym celem było też wyposażenie uczestników rekolekcji w moc Ducha Świętego i Jego dary. W kulminacyjnej sesji w sobotni wieczór wzięli też udział klerycy z miejscowego Seminarium Duchownego. Jest to Seminarium dla Azji Centralnej, więc studiują w nim nie tylko osoby z Kazachstanu (w tym Polacy), ale również z Gruzji, czy Armenii. Spotkaliśmy się z nimi już wcześniej w Seminarium (zaproszeni przez Rektora, który jest Polakiem) gdzie rozmawialiśmy o naszym doświadczeniu relacji z Bogiem i zaoferowaliśmy każdemu z nich modlitwę. W czasie ostatniej rekolekcyjnej sesji patrzyliśmy jak otrzymywali dary Ducha Świętego i zaraz posługiwali nimi.

A oto co napisała S. Helena już po naszym powrocie:
„ … cudem było już to, że zgromadziło się tyle ludzi, na żadnych rekolekcjach od kiedy tu jestem nie było tylu ludzi, co teraz. To, że w sobotni wieczór było tu całe Seminarium jest też przejawem wielkiego zaufania. Reakcje są bardzo dobre… nauczycielka języków obcych Aida, która jest z pochodzenia Tatarką, została zapytana co myśli na temat tego, co się działo, odpowiedziała, że to jest przyszłość kościoła. W takiej atmosferze jaka była, w nadziei, w radości z tego, że objawiła się moc Boża, że różni ludzie otrzymali dary, że były uzdrowienia, że Bóg przyszedł w mocy Ducha Świętego. To właśnie się jej podobało. Powiedziała, że takie wspólnoty są przyszłością kościoła. Największe owoce widzimy u Ks. Jurija, który już 5 dni nie pali i otrzymał dar uzdrawiania. Zaczął modlić się za ludzi w swojej parafii w Mołodiożnoje. Ludzie tam doświadczyli uwolnienia, przebaczenia, uzdrowienia. Byli już u niego prawosławni a wybierają się protestanci, bo poszła już wiadomość w tej miejscowości… Zobaczymy, co będzie się dziać dalej, trwamy w modlitwie o przebudzenie…”

Można tylko powiedzieć: Chwała Bogu! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam na wieki.

Ostatnim akordem w naszej posłudze był udział w niedzielnej eucharystii z całą parafią, podczas której ja i Adam ze Słowacji mogliśmy powiedzieć swoje świadectwo. Po mszy odbyło się spotkanie z chętnymi parafianami. Otrzymali oni oprócz kawy zwięźle przekazaną Dobrą Nowinę i modlitwę.

MÓDLMY SIĘ, aby społeczność wierzących w Karagandzie i Mołodiożnoje wzrastała w poznaniu Boga i umiejętności służenia sobie nawzajem.

Wieczór Paschalny 2017

Wieczór Paschalny 2017

I spożyli Paschę Izraelici (…) oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana,
Boga Izraela. (Ezd 6, 21)
Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. (J 11, 55)

Zapraszamy na kolację sederową organizowaną przez chrześcijan w Warszawie oraz w Toruniu. W Warszawie uroczystość odbędzie się 31.03.2017 (piątek) w siedzibie Kościoła Ewangelicznego Zgromadzenia Bożego przy ul. Wojnickiej 2 (II piętro). W Toruniu natomiast 01.04.2017 w siedzibie Stowarzyszenia ProMisja przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9.  Przewodniczyć i wprowadzać w charakter święta Paschy będzie mesjański lider dr Michael Shiffman z Cape Coral na Florydzie, USA. Wieczór paschalny (hebr. Pesach) jest organizowany według ściśle określonego porządku od 3500 lat. Porządek to po hebrajsku Seder, dlatego też święto to często nazywa się wieczorem sederowym.

Kolacja sederowa jest spożywana przez Żydów co rok na pamiątkę wyprowadzenia narodu Izraela z niewoli egipskiej. Jest to ten sam uroczysty posiłek, który spożywał Jezus z uczniami w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wieczór sederowy jest centralnym wydarzeniem tak dla judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Jest to święto pełne radości, śpiewu i tańca – radości z wyzwolenia i ze Zmartwychwstania, w którym udział ma każdy wyznawca Jezusa Chrystusa! Ten radosny charakter Paschy chcemy przypomnieć w czasie sederu.

Dr Michael Shiffman jest Żydem mesjańskim, który – tak jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie 2000 lat temu – zachowuje tradycje judaizmu wierząc jednocześnie w Jezusa jako Mesjasza. Michael urodził się w Nowym Jorku, w tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu w Arizonie, Trinity Evangelical Divinity School oraz Ashland Theological Seminary. Przez 12 lat studiował Talmud, prawo żydowskie i filozofię chasydzką.

Michael jest prezesem Chevra USA, organizacji humanitarnej świadczącej pomoc żywnościową osobom w podeszłym wieku, Żydom, zwłaszcza ocaleńcom z Holocaustu, w krajach byłego ZSRR i w Izraelu. Organizacja ta zapewnia również mentoring liderom mesjańskim w Europie Wschodniej. Michael przewodniczył trzem kongregacjom Żydów Mesjańskich: w Arizonie, Ohio i Nowym Jorku. Jest autorem dwóch książek i licznych artykułów, jak również profesorem i wykładowcą w kilku szkołach teologicznych, m.in. w Seminarium Teologicznym w St. Petersburgu.

W trakcie spotkania Michael wyjaśni symbolikę sederu jako celebracji żydowskiego święta Paschy, jej znaczenie dla chrześcijan i związek z chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Zespół Jarmuła Band z Krakowa poprowadzi nas w śpiewie żydowskich pieśni sederowych. Będziemy też mogli skosztować tradycyjnych potraw. Spotkanie ma charakter międzywyznaniowy i rodzinny.

Rekolekcje 2016 – Gródek nad Dunajcem

Rekolekcje 2016 – Gródek nad Dunajcem

Tegoroczne Rekolekcje w Gródku nad Dunajcem już za nami. Łącznie w obydwu turnusach wzięło udział niespełna 300 osób. Po raz kolejny Bóg dotykał naszych serc i przemieniał nasze umysły tak, by Jego Królestwo rozszerzało się w nas, a nasze życie było świadectwem Jego łaski i miłości w miejscach, w których nas stawia.

Cieszymy się bardzo z obecności naszych misjonarzy – Justyny, Ani i Piotra – na I turnusie, w trakcie którego mieli okazję podzielić się tym, jak Bóg działa w ich osobistym życiu, a przez ich życie przemienia skutecznie rzeczywistość Mongołów.
Uczestnicy I turnusu mieli również okazję wziąć udział w warsztatach uwielbienia i tańca z flagami, które poprowadziła Iwona Dreger z Wrocławia.

Wszyscy obecni na II turnusie rekolekcji mieli okazję poznać i posłuchać lidera krakowskiej wspólnoty Głos na Pustyni – Karola Sobczyka oraz liderów wspólnoty Chefsiba z Warszawy z Jackiem Weiglem na czele.

Nie zabrakło również czasu na dalsze zgłębianie ważnego dla nas tematu, jakim jest powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz znaków, które poprzedzą Jego powrót.

Dziękując Bogu za ten błogosławiony czas, już dziś zachęcamy do wpisania przyszłorocznych rekolekcji w kalendarze:
I turnus: 4-12 lipca 2017 r.
II turnus: 13-21 lipca 2017 r.
IMG_4564IMG_4558IMG_4547 IMG_4808 IMG_4712 IMG_4783 IMG_4815 IMG_4580 IMG_4574 IMG_4976 DSC_0847DSC_0766DSC_0804DSC_0788 DSC_0785
DSC_0752 DSC_0748 DSC_0827 DSC_0739
DSC_0794DSC_0859 DSC_0908 DSC_0893 DSC_0938 DSC_0913 DSC_0949